ระบบ ห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย "กัมพลานนท์อนุสรณ์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

E - Library

โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย "กัมพลานนท์อนุสรณ์"
 ทีมงาน ห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย "กัมพลานนท์อนุสรณ์"
โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย "กัมพลานนท์อนุสรณ์" โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อชุมชน....

 

 

 
หนังสือดีมาใหม่ 10 เล่มล่าสุด!!!

ลำดับ
รหัส ISBN
ประเภทสื่อ
ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน
1
00880
หนังสือ
   นิทานพื้นเมืองของเอเชียสำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน
  00880
2
00017
หนังสือ
   คู่มือครู ม.1
  00017
3
00018
หนังสือ
   คู่มือครู ม.2
  00018
4
00019
หนังสือ
   คู่มือครู ม.3
  00019
5
00020
หนังสือ
   คู่มือครู ม.4
  00020
6
00021
หนังสือ
   คู่มือครู ม.5
  00021
7
00074
หนังสือ
   วาทะ ดังตฤน
  00074
8
00075
หนังสือ
   ผิดที่ไม่รู้
  00075
9
00079
หนังสือ
   ทางเอก
  00079
10
00080
หนังสือ
   โชคดี มีมงคล
  00080

   

 

 

 

 

เปิดทำงานด้วย  Internet Exploror  Ver. 6 ขึ้นไปเท่านั้น

 

 


ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย "กัมพลานนท์อนุสรณ์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16